2BDifferent Insurance: Verzekeringen en financiële diensten

Visie

2Bdifferent Insurance B.V. is een speciale aanbieder op het gebied van verzekeringen

Missie

De missie van 2BDifferent Insurance B.V. is het bieden van een hoge kwaliteit van professionele diensten op het gebied van verzekeringen naar tevredenheid van iedere klant.

Bovendien zijn wij in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Dit geeft extra zekerheid voor U.

Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Naam adres

2BDifferent Insurance B.V.

Koningsvaren 26

2661 PB  Bergschenhoek

A F M

Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Fiananciële Markten (AFM). Ons bedrijf is ingeschreven in het Wfd-register onder nummer 12005408. Deze registratie is een wettelijke verplichting. Het AF-register is te raadplegen op de web-  site van de AFM (www.afm.nl)

Aard van dienstverlening

Schadeverzekeringen

Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u ons dit direct te laten weten. Wij zullen onze uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zicht wenden tot Kifid

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren  te kiezen voor producten van bepaalde banken of maatschappijen.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank of verzekeraar of andere aanbieder van verzekeringen heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van producten die verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn, wij zijn onafhankelijk in onze advisering.

Wijze van beloning

De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.